Boek Van den Dikkenberg (10): paragraaf 22.5 (8)

 

Samenvatting posts over paragraaf 22.5

Figuur 1. Guiyu oneiros, laat Siluur, 425.6 miljoen jaar geleden, een van de eerste beenvissen.

In de posts over paragraaf 22.5 staan twee zaken:

1) een vergelijking van wat Van den Dikkenberg schrijft in paragraaf 22.5 op blz 213 en 214 met tekst uit creation.com of Answers-in-Genesis

2) biologisch commentaar op wat creation.com of Answers-in-Genesis schrijft.

Het biologische commentaar neemt per post de meeste ruimte en is biologisch ook het belangrijkst. De vergelijking van wat Van den Dikkenberg schrijft is voor niet-biologen misschien het interessants. Hierbij volgt een overzicht.

Voorbeeld 1 Trilobieten

Van den Dikkenberg zegt:

Zo hebben bijvoorbeeld trilobieten, die 500 miljoen jaar oud zouden zijn, veel te complexe ogen voor hun plaats in het fossielenarchief48.”

https://creation.com/fossils-out-of-order

Trilobites, which are allegedly 500 myo in the Cambrian strata, have eyes that are far too complex for their place in the fossil record”


Voorbeeld 2 Fossiel stuifmeel Angiospermen

https://creation.com/fossil-ranges-increased

Dit geeft vdD noot 49

Hochuli, P.A. and Feist-Burkhardt, S., Angiosperm- like pollen and Afropollis from the Middle Triassic (Anisian) of the Germanic Basin (Northern Switzerland), Frontiers in Plant Science 4(344): 1-14, 2013

https://answersingenesis.org/fossils/fossil-record/disharmonious-fossils/

Ook dit geeft vdD noot 49

Peter A. Hochuli and Susanne Feist-Burkhardt, “Angiosperm-like Pollen and Afropolis from the Middle Triassic (Anisian) of the Germanic Basin (Northern Switzerland),” Frontiers in Plant Science 4 (October 1, 2013), accessed August 3, 2018, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2013.00344/full .


Voorbeeld 3

Salt range saga: wordt nog besproken


Voorbeeld 4 Dieet Sinocalliopteryx

Van den Dikkenberg schrijft hij:

Dinosauriërs zouden de voorouders zijn van vogels. In een maag van een dinosaurus is echter een echte vogel, een confuciusornis, aangetroffen.51

https://creation.com/fossils-out-of-order

Dinosaurs are supposed to have evolved into birds. But Confuciusornis was a true beaked bird that pre-dates the ‘feathered’ dinosaurs that it allegedly came from. It also has been found in the stomach of a dinosaur.”


Voorbeeld 5 coprolieten en fytolieten gras

Van den Dikkenberg schrijft:

Gras zou 10 miljoen jaar na het uitsterven van de dinosauriërs zijn ontstaan. Maar gras is aangetroffen in gefossiliseerde dinosauriërmest, zogeheten coprolieten52”.

https://creation.com/fossils-out-of-order ,

Grass which has been found in fossilized dinosaur coprolites (fossilized dung). But grass is not supposed to have evolved until at least 10 million years after the dinosaurs went extinct.”.


Voorbeeld 6 en voorbeeld 7 Grote zoogdieren en hondachtige

Van den Dikkenberg schrijft:

Grote zoogdieren zouden zijn ontstaan nadat de dinosauriërs uitstierven. Er is echter een hondachtige gevonden met overblijfselen van dinosauriërs in zijn maag53”.

https://creation.com/fossils-out-of-order .

A dog-like mammal fossil was found with remains of dinosaurs in its stomach—but no mammals large enough to prey on dinosaurs were supposed to exist alongside them.

 

Voorbeelden 8, 9, 10, 11, 12, 13 Eend t/m bijen

Van den Dikkenberg schrijft op blz 214:

In gesteentelagen uit het vermeende dinosauriërtijdperk zijn verder eenden,54 eekhoorns,55 vogelbekdieren,56 beverachtigen57 en dasachtige wezens58 aangetroffen. Verder ontdekten paleontologen in deze aardlagen bijen, kakkerlakken, kikkers en pijnbomen. Die zouden echter nog niet hebben kunnen bestaan in het dinotijdperk.”.

https://creation.com/fossils-out-of-order.

To the surprise of many, ducks,3 squirrels,4 platypus,5 beaver-like6 and badger-like7 creatures have all been found in ‘dinosaur-era’ rock layers along with bees, cockroaches, frogs and pine trees.”


Voorbeeld14 Agnatha

Van den Dikkenberg schrijft:

Verder zijn er ook fossielen gevonden die jonger zijn dan hun vermeende nakomelingen. Er zijn bijvoorbeeld twee soorten kaakloze vissen (agnatha) onder in de gesteentelagen die het Cambrium heet59, terwijl dit aanvankelijk in tegenspraak was met evolutiegeschiedenis van de vis”.

https://answersingenesis.org/fossils/common-ancestor-hidden-burgess-shale/

Furthermore, though hailed as the most primitive known ancestor of all vertebrates, Pikaia is found in rock layers above fossils of fish-like fossil chordates with rudimentary vertebrae and more developed cranial and visual structures than either Pikaia or living lancelets possess. These Haikouichthys fossils were found in Early Cambrian rocks in China.Reacties