Intermezzo: Answers-in-Genesis en Pikaia

 

Een vreemde opmerking van Bart van den Dikkenberg in zijn boek ‘De werken van zijn handen’ bracht me bij het Answers-in-Genesis artikel ‘Common Ancestor Hidden in Burgess Shale’ van Elizabeth Mitchell. https://answersingenesis.org/fossils/common-ancestor-hidden-burgess-shale

Van den Dikkenberg schreef op blz 214 in paragraaf 22.5:

Verder zijn er ook fossielen gevonden die jonger zijn dan hun vermeende nakomelingen. Er zijn bijvoorbeeld twee soorten kaakloze vissen (agnatha) onder in de gesteentelagen die het Cambrium heet59, terwijl dit aanvankelijk in tegenspraak was met evolutiegeschiedenis van de vis”.

De twee soorten waar Van den Dikkenberg het over heeft zijn Myllokunmingia en Haikouichthys. Myllokunmingia en Haikouichthys zijn gevonden in gesteente van 518 miljoen jaar oud. Wie zouden de “fossielen gevonden die jonger zijn dan hun vermeende nakomelingen” zijn? Als Myllokunmingia en Haikouichthys de ‘vermeende nakomelingen’ zouden zijn, wie is dan de ‘jongere voorouder’? Of, als Myllokunmingia en Haikouichthys de ‘jongere voorouder’ zouden zijn, wie zijn dan de ‘vermeende nakomelingen’?

Zoeken in Answers-in-Genesis op Haikouichthys leidde tot https://answersingenesis.org/fossils/common-ancestor-hidden-burgess-shale

Daarin stond:

Furthermore, though hailed as the most primitive known ancestor of all vertebrates, Pikaia is found in rock layers above fossils of fish-like fossil chordates with rudimentary vertebrae and more developed cranial and visual structures than either Pikaia or living lancelets possess. These Haikouichthys fossils were found in Early Cambrian rocks in China.

Dit lijkt op wat Van den Dikkenberg schreef. Als het weerspiegeld wordt bij Van den Dikkenberg, zouden Myllokunmingia en Haikouichthys de ‘vermeende nakomelingen’ zijn,en Pikaia de ‘jongere voorouder’. Pikaia is uit jonger gesteente dan Myllokunmingia en Haikouichthys, namelijk uit gesteente van 513-505 miljoen jaar geleden,

Figuur 1. Reconstructie Pikaia. Figuur 17 uit Conway Morris & Caron (2012)

Het AiG artikel ‘Common Ancestor Hidden in Burgess Shale’ door Elizabeth Mitchell begint als volgt:

Burgess Shale said to shelter “the most primitive known vertebrate and therefore the ancestor of all descendant vertebrates, including humans.”

A tiny worm fossil found in the Burgess Shale formation of the Canadian Rockies is now confirmed, according to a study just published in Biological Reviews, as the oldest common ancestor of all vertebrates, including birds, reptiles, fish, and humans. The Pikaia gracilens, a worm discovered in 1911 in a fossil graveyard near Field, British Columbia, despite the caption quoted above, is not itself a vertebrate, but it may be a chordate. Evolutionary scientists have cast it in the role of vertebrate ancestor because it seems to have a notochord and myomeres.

I look at myself in the mirror, and I can recognize the elongated body with all these muscle bands, and it's an animal that was certainly very agile,” says Dr. Jean-Bernard Caron, curator of Invertebrate Palaeontology at the Royal Ontario Museum. “Pikaia is something that people can take close to heart, because we are connected.”1

Noot 1 zou dan vermoedelijk verwijzen naar een ‘study just published in Biological Reviews’, van Simon Conway Morris en Jean-Bernard Caron, waarin zou staan dat Pikaia de “oudste gezamenlijke voorouder van alle gewervelde dieren” is. Dat maakt benieuwd naar dat artikel in Biological Reviews – want Pikaia is niet de oudste gezamenlijke voorouder van alle gewervelde dieren. Dat is bekend onder biologen. Pikaia is een chordaat, geen gewervelde, en geen voorouder. Dus, waarnaar verwijst noot 1?

Noot 1 is niet de Biological Reviews. Noot 1 geeft: 

Michael Platt, “Worm Is Our Long-lost Relative, Say Researchers,” Calgary Sun, March 5, 2012, http://www.calgarysun.com/2012/03/05/worm-is-our-long-lost-relative-say-researchers. Zelfde artikel als https://torontosun.com/2012/03/05/worm-is-our-long-lost-relative-say-researchers

Wat maakt de journalist van de Calgary Sun / Toronto Sun, Michael Platt, van het werk in de Biological Reviews?

In het stuk van Michael Platt zijn twee typen tekst: 

        tekst ingeklemd door “”, directe citaten van Caron of Conway Morris

tekst niet ingeklemd door “”tekst van de journalist Michael Platt zelf.

Bij de directe citaten staat:

"With myomeres, a nerve chord, a notochord and a vascular system all identified, this study clearly places Pikaia as one of the planet's first and most primitive chordate animals." Simon Conway Morris

Bij de journalistieke tekst staat:

a Burgess Shale worm as man's earliest known ancestor.

it's now believed the incredibly rare worm, known for just a few examples, is the ancestor of all modern vertebrae, from mammals to fish.

(NB er staat ‘modern vertebrae’, moderne wervels, niet ‘modern vertebrates’ ‘moderne gewervelde dieren’)

Chordaat’ ‘en ‘ancestor of all modern vertebrates’ is niet hetzelfde, maar misschien weten niet alle journalisten dat. ‘Chordata’ https://en.wikipedia.org/wiki/Chordate is de naam van een groep dieren, met drie ondergroepen: de manteldieren (Tunicata, de gewervelde dieren (Vertebrata) en de schedellozen (Cephalochordaten). Tot de Cephalochorata behoren het nu levende lancetvisje Amphioxus en de fossiel gevonden Pikaia. Pikaia behoort bij de chordaten, maar zit in een andere groep dan de gewervelde dieren. Haikouichthys zit bij de groep gewervelde dieren.

Journalist Michael Platt van de Calgary /Toronto Sun heeft niet genoeg biologische bagage om te begrijpen wat Caron en Conway Morris zeiden. En daar maakt AiG gebruik van.

Over Pikaia. De tekst ‘ancestor of all modern vertebrates’ is van een min of meer onwetende journalist. De onderzoeker Conway Morris zei: ‘primitive chordate’.

Wat staat in de Biological Reviews?

In het Biological Reviews artikel komt het woord ‘ancestor’ niet voor. Ook wordt Pikaia in dit artikel nergens een vertebrate, gewervelde genoemd. Het artikel gaat over de anatomie van Pikaia.

Zeggen Caron en Conway Morris iets over de fylogenetische positie van Pikaia in het Biological Reviews artikel? Veel bespreking van mogelijkheden – cephalochordaat of stem chordaat of zo – maar de vertebraten, gewervelde dieren, komen daarbij niet aan de orde.

Er is een misinterpretatie van Pikaia in een artikel van een journalist. Daar spint Answers-in-Genesis garen bij. Terwijl AiG weet wat in het artikel staat: alleen anatomie van de chordaat Pikaia. Die anatomie bespreekt AiG, onder directe verwijzing nnaar Biological Reviews.

Daarna gaat AiG over tot subtiele misinformatie. Zie:

Furthermore, though hailed as the most primitive known ancestor of all vertebrates, Pikaia is found in rock layers above fossils of fish-like fossil chordates with rudimentary vertebrae and more developed cranial and visual structures than either Pikaia or living lancelets possess. These Haikouichthys fossils were found in Early Cambrian rocks in China.

Deze tekst klopt op

though hailed as the most primitive known ancestor of all vertebrates,

na.

Dat staat niet in het Biological Reviews artikel, is niet van de wetenschappelijke onderzoekers, maar van een journalist.

************

Simon Conway Morris and Jean-Bernard Caron, “Pikaia gracilens Walcott, a Stem-group Chordate from the Middle Cambrian of British Columbia,” Biological Reviews, March 4, 2012, doi: 10.1111/j.1469-185X.2012.00220.x.

https://www.researchgate.net/publication/221883939_Pikaia_gracilens_Walcott_a_stem-group_chordate_from_the_Middle_Cambrian_of_British_Columbia

https://torontosun.com/2012/03/05/worm-is-our-long-lost-relative-say-researchers

Michael Platt, “Worm Is Our Long-lost Relative, Say Researchers,” Calgary Sun, March 5, 2012, http://www.calgarysun.com/2012/03/05/worm-is-our-long-lost-relative-say-researchers . Zelfde artikel als https://torontosun.com/2012/03/05/worm-is-our-long-lost-relative-say-researchers 


Reacties