Boek Van den Dikkenberg (6): paragraaf 22.5 (4)

 Out-of-place’ fossielen

Van den Dikkenberg omschrijft ‘out-of-place’ fossielen als volgt: “Andere fossielen bevinden zich op een verkeerde plaats in de geologisch kolom. Ze worden ‘out-of-place’ genoemd.”

Hiervan geeft Van den Dikkenberg 13 voorbeelden. De voorbeelden zijn nogal gemengd van aard, en ik zal ze behandelen onder vijf topics.

Topic 2 ‘Why are there still monkeys?’

Topic 3 ‘Hoe zo, out-of-order’’?

Topic 4 ‘Een boom heeft een stam en een kroon’

Topic 5 ‘Een konijn in het Precambrium

Topic 6 ‘Ratjetoe’


Topic 3 ‘Hoe zo, out-of-order’? Voorbeeld 5

Van den Dikkenberg schrijft:

Gras zou 10 miljoen jaar na het uitsterven van de dinosauriërs zijn ontstaan. Maar gras is aangetroffen in gefossiliseerde dinosauriërmest, zogeheten coprolieten52”.

Van den Dikkenberg verwijst naar het artikel ‘Dinosaur Coprolites and the Early Evolution of Grasses and Grazers’ van Prasad et al, 2005, Science 310: 1177-1180. In dat artikel beschrijven de auteurs de vondst van fytolieten, silicakristallen, van een vorm kenmerkend voor 5 groepen van nu nog voorkomende grassen. Gevonden in versteende dinosauriërmest uit het Krijt, zo’n 70 miljoen jaar oud. Stuifmeel van grassen van tussen de 70 en 60 miljoen jaar oud was al bekend uit eerdere studies, maar de oudste wat grotere fossielen van grassen, als blad, dateren uit het laat Paleoceen (~55 miljoen jaar oud) (Prasad et al (2005)). De familie grassen, Poaceae, is dus ouder dan men op grond van gefossiliseerde bladeren alleen zou denken. Het is niet duidelijk of Van den Dikkenberg met 'gras is aangetroffen' aan bladeren van gras denkt.

Figuur 1 Fytolieten als gevonden in dinomest (figuur 2 Prasad et al (2005)).

Out-of-order’: zoiets staat niet in het artikel van Prasad et al (2005).

Zoiets staat wel in https://creation.com/fossils-out-of-order , waar staat

Grass which has been found in fossilized dinosaur coprolites (fossilized dung). But grass is not supposed to have evolved until at least 10 million years after the dinosaurs went extinct.”.

Van den Dikkenberg geeft net niet een letterlijke vertaling; alleen twee zinnen in omgedraaide volgorde. Hier geen verwijzing naar Prasad et al (2005). Ook hier wordt niet duidelijk gemaakt dat het om fytolieten, en niet om bladeren van grassen gaat.

De verwijzing naar het artikel van Prasad et al (2005) staat wel in https://creation.com/grass-eating-dinos , waar staat:

But how could they (dinosaurs) have eaten something that supposedly hadn’t even evolved yet?”.

Gras bestaat nu al zo’n 70 miljoen jaar: zie stuifmeel en fytolieten. Evolutiebiologie en paleontologie houden zich bezig met vondsten, met wat er blijkt te zijn.

***********

Prasad, V. et al (2005) Dinosaur Coprolites and the Early Evolution of Grasses and Grazers. Science 310:1177-1180. DOI: 10.1126/science.1118806

https://www.researchgate.net/publication/7474421_Dinosaur_Coprolites_and_the_Early_Evolution_of_Grasses_and_Grazers

 https://creation.com/fossils-out-of-order

https://creation.com/grass-eating-dinos


Reacties