Boek Van den Dikkenberg (4): paragraaf 22.5 (2)

 

Topic 1 ‘Out-of-order’ fossielen

Voorbeeld 1

Het enige voorbeeld dat van den Dikkenberg geeft voor ‘out-of-order’ fossielen, die “... als primitief (beschouwd worden), maar ... kenmerken (hebben) die niet voldoen aan hun plaats in de geologische kolom” zijn de trilobieten.

Van den Dikkenberg zegt: “Zo hebben bijvoorbeeld trilobieten, die 500 miljoen jaar oud zouden zijn, veel te complexe ogen voor hun plaats in het fossielenarchief48.”

Een bron hiervoor kan een artikel op de website creation.com zijn: https://creation.com/fossils-out-of-order . Dit artikel heeft de titel ‘Are there out-of-sequence fossils that are problematic for evolution?’, en in de paragraaf ‘Lots of inconvenient fossils’ staat: “Trilobites, which are allegedly 500 myo in the Cambrian strata, have eyes that are far too complex for their place in the fossil record”. Van den Dikkenberg heeft hier de tekst van https://creation.com/fossils-out-of-order zonder meer overgenomen.

Op https://creation.com/fossils-out-of-order staan geen verwijzingen naar de wetenschappelijke literatuur bij de opmerking over de trilobieten. Een bron voor de verwijzingen naar de wetenschappelijke literatuur die Van den Dikkenberg geeft in noot 48 op blz 213 kan het volgende artikel op de website creation.com zijn: https://creation.com/trilobite-eyes met de titel ‘Tremendous trilobites -With complex, compound eyes—complete from creation’ . Daaruit

Newly discovered compound eye structures have been described in Scientific Reports. They concern fossils of the trilobite Aulacopleura koninckii, which are described as having “modern” compound eyes.”.

Dit artikel op creation.com verwijst naar:

Schoenemann, B. and Clarkson, E.N.K., Insights into a 429-million-year-old compound eye, Scientific Reports 10:12029, 13 Aug 2020. doi.org/10.1038/s41598-020-69219-0

Dit is een van de twee artikelen die Van den Dikkenberg voor zijn voorbeeld 1 aanhaalt. Het andere artikel is

B. Schoenemann, An overview on trilobite eyes and their functioning, Arthropod Structure & Development 61 (2021) 101032 https://doi.org/10.1016/j.asd.2021.101032

Staat er in deze twee artikelen dat “ trilobieten, die 500 miljoen jaar oud zouden zijn, hebben veel te complexe ogen voor hun plaats in het fossielenarchief”?

Ik ga nu na wat in deze artikelen staat, een kleine inhoud.


1.1 An overview on trilobite eyes and their functioning.

Trilobieten worden gevonden vanaf 522 mya (million years ago), in het Cambrium, tot 252 mya op het einde van het Perm. Er zijn meer dan 25.000 soorten trilobieten in >150 families en 10 ordes. Trilobieten behoren tot de geleedpotigen, en zoals zoveel geleedpotigen hebben zij facetogen (op een paar blinde soorten na).


Figuur1 Overzicht van soortenrijkdom in de tijd van trilobieten (bovenaan) en soort ogen bij geleedpotigen (fig 2 Schoenemann). Merk op dat facetogen ook bij vroege uitgestorven niet-trilobieten uit het Cambrium voorkwamen.

De lensjes van de facetogen van trilobieten bestaan uit calciet (calcium carbonaat), en dat is uniek in het dierenrijk. Er zijn drie typen facetogen. Het meest voorkomende type is vele kleine facetten in dichte pakking met één hoornvlies. Naar werking komt het trilobiet facetoog overeen met facetogen bij huidige geleedpotigen.


1.2 Insights into a 429-million-year-old compound eye

In dit artikel staat wat https://creation.com/trilobite-eyes weergeeft als

Newly discovered compound eye structures have been described in Scientific Reports. They concern fossils of the trilobite Aulacopleura koninckii, which are described as having “modern” compound eyes.

Er staat in dit artikel in Scientific Reports (vetgedrukt mijnerzijds):

This 429-million-year old trilobite Aulacopleura koninckii already possessed a modern type of compound eye, and it is shown that the principles of vision in modern honey bee or dragon flies, as many crustaceans, is almost half a billion years old.

In all arthropods the plesiomorphic (ancestral character state) kind of visual system commonly is considered to be the compound eye. Here we are able to show the excellently preserved internal structures of the compound eye of a 429 Mya old Silurian trilobite, Aulacopleura koninckii (Barrande, 1846). It shows the characteristic elements of a modern apposition eye, consisting of 8 (visible) receptor cells, a rhabdom, a thick lens, screening pigment (cells), and in contrast to a modern type, putatively just a very thin crystalline cone.

Let op: er staat in het artikel niet dat trilobieten een oog hebben dat te modern is voor hun plaats in het fossielenarchief. Er staat dat de huidige zintuigstructuur van facetogen al in het Siluur (443 tot 417 mya) met zekerheid bestond. De ‘moderne’ ogen zijn oud.


1.3 Bespreking

Van den Dikkenberg zegt: “Zo hebben bijvoorbeeld trilobieten, die 500 miljoen jaar oud zouden zijn, hebben veel te complexe ogen voor hun plaats in het fossielenarchief.48” Dit is regelrecht vertaald van “Trilobites, which are allegedly 500 myo in the Cambrian strata, have eyes that are far too complex for their place in the fossil record”, uit https://creation.com/fossils-out-of-order Creation.com staat niet in noot 48 op blz 213 als bron, hoewel het letterlijk gevolgd wordt. De wetenschappelijke artikelen die in noot 48 wel aangehaald worden onderbouwen Van den Dikkenbergs stelling niet.


Trilobieten worden niet beschouwd als ‘primitief’ (de bewering van Van den Dikkenberg): ze beginnen vroeg in de tijd, dat is alles. Het facetoog komt niet alleen voor bij trilobieten, maar ook bij andere geleedpotige dieren, vanaf het Cambrium tot nu. In het Cambrium hebben bv Waptia, Goticaris, Anomalocaris en andere soorten uit de Radiodonta ook facetogen. De plaats in het fossielenarchief is al met al voor de vroegste trilobieten met de vroegste facetogen te midden van andere geleedpotigen en min of meer geleedpotigen met eveneens facetogen. Dat de zintuigstructuur sinds het Cambrum gelijk gebleven is: ‘why change a winning team’?

***************

https://creation.com/fossils-out-of-order

https://creation.com/trilobite-eyes 

Schoenemann, B. and Clarkson, E.N.K., Insights into a 429-million-year-old compound eye, Scientific Reports 10:12029, 13 Aug 2020. doi.org/10.1038/s41598-020-69219-0  

https://www.nature.com/articles/s41598-020-69219-0 open access

Schoenemann, B., 2021. An overview on trilobite eyes and their functioning. Arthropod Structure & Development 61:101032. https://doi.org/10.1016/j.asd.2021.101032 open access

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803921000062Reacties