Boek Van den Dikkenberg (3): paragraaf 22.5 (1)

 

Paragraaf 22.5 is te vinden op blz 213/214 van Van den Dikkenbergs boek ‘De werken van zijn handen’. De titel van deze paragraaf is: ‘Op de verkeerde plaats’.

De titel slaat op zg ‘out-of-order’ en ‘out-of-place’ fossielen. De termen ‘out-of-order’ en ‘out-of-place’ bestaan niet binnen de paleontologie en de evolutiebiologie, maar wel bij creationistische bronnen.

Van den Dikkenberg zegt dat sommige fossielen ‘out-of-order’ eigenschappen hebben: “ze worden beschouwd als primitief, maar hebben kenmerken die niet voldoen aan hun plaats in de geologische kolom”. Hiervan geeft Van de Dikkenberg één voorbeeld.

Ook zegt Van den Dikkenberg: “Andere fossielen bevinden zich op een verkeerde plaats in de geologisch kolom. Ze worden ‘out-of-place’ genoemd.” Hiervoor geeft Van den Dikkenberg 13 voorbeelden.

De lijst met voorbeelden is daarmee:

vb 1 ogen van de trilobieten

vb 2 247 miljoen jaar oud stuifmeel

vb 3 restanten bloeiende planten uit het Cambrium

vb 4 dieet Sinocalliopteryx

vb 5 gras in dino coprolieten

vb 6 hondachtige eet dino

vb 7 eend

vb 8 eekhoorn

vb 9 vogelbekdier

vb 10 beverachtige

vb 11 dasachtige

vb 12 bijen, kakkerlakken, kikkers, pijnbomen

vb 13 agnatha

vb 14 bacterien in zout

Bij alle voorbeelden geeft Van den Dikkenberg verwijzingen naar de wetenschappelijke literatuur, of naar wetenschapsverslaggeving, in totaal 17 verwijzingen over een wijd gebied.

Ik zal in een aantal posts voor elk voorbeeld een bron of bronnen voor de verwijzing of verwijzingen geven, en nagaan of wat Van den Dikkenberg schrijft overeenkomt met de aangehaalde wetenschappelijke literatuur. Ik behandel de voorbeelden niet op de volgorde waarin Van den Dikkenberg ze noemt, maar per topic. Ik verwijs naar hun nummer in de lijst hierboven.

Topic 1 ‘Veel te complex’ vb 1

Topic 2 ‘Why are there still monkeys?’ vb 4

Topic 3 ‘Hoe zo, out-of-order’? vb 5

Topic 4 ‘Een boom heeft een stam en een kroon’ vb 2, 7, 9, 13

Topic 5 ‘Een konijn in het Precambrium’ vb 8, 10, 11, 6, 3

Topic 6 ‘ratjetoe’ vb 6, 10, 11, 12, 14Reacties