Boek Van den Dikkenberg (2): Tijd

 

Bij de bespreking van Van den Dikkenbergs boek ‘De werken van zijn handen’ zal ik regelmatig noemen hoe oud aardlagen en daarin gevonden fossielen zijn. Daarbij houd ik de gevestigde wetenschappelijke datering van aardlagen aan. Die wetenschappelijke datering is goed onderbouwd. De datering gebruikt verschillende methoden die elkaar bevestigen. De bekendste methoden zijn de radiometrische dateringen (zie hier en hier).

Lees vooral het artikel: ‘De betrouwbaarheid van geologische dateringen: De kracht van wederzijdse bevestiging’ van Willem Jan Blom, Radix april 2024.


Geologische lagen en tijdperken: een spijkertje (GSSP) betekent een vastgestelde grens.https://stratigraphy.org/chart 


Creationisten hebben sterk versnelde vervalsnelheden met sterk verhoogde radioactiviteit tijdens de zondvloed nodig om de hoeveelheid radioactiviteit sinds het Cambrium, zo’n 500 miljoen jaar, in the tijdsbestek van één jaar zondvloed te persen. Het is ook door creationisten erkend dat dit de aardkorst zou doen smelten – en dus ook alle fossielen smelten en alle water van de zondvloed doen verdampen?

De vraag voor creationisten is of niet-creationisten ook dachten aan een veranderlijke vervalsnelheid met een kortere halfwaardetijd. Dat zou hun positie sterker kunnen maken. Van den Dikkenberg verwijst op blz 79 naar onderzoek van Claus Rolfs, hoogleraar natuurkunde aan de Ruhr Universität in Bochum. Van den Dikkenberg schrijft: "Volgens Rolfs is het mogelijk de halfwaardetijd in te korten van vele duizenden jaren tot slechts een paar jaar".

Van den Dikkenberg haalt Rolfs aan: 

Hier staat aangegeven noot 58, een artikel in de New Scientist in 2006: “Half-Life Heresy Accelerating Radioactive Decay,”

Twee punten:

(1) Hoe komt Van den Dikkenberg aan deze verwijzing?

(2) 2006? 18 jaar geleden? Hoe staat het met vervolgonderzoek bij zo’n toch vrij belangrijke claim?

(1) De verwijzing van Van den Dikkenberg naar de New Scientist 2006 is te vinden op Answers-in-Genesis. Calvin Smith heeft een blog op Answers-in-Genesis. In blogpost 'Problems with the dating game' van 25 september 2023 citeert Calvin Smith uit de New Scientist wat Van den Dikkenberg ook geeft.

For example, as early as 2006, a New Scientist magazine carried an article called “Half-Life Heresy.” And in it, Professor Claus Rolfs of Ruhr University explained why what he had discovered was considered “heresy” (against the common view) among scientists using these dating methods.

When I was studying physics, my teachers said nuclear properties are independent of the environment – you can put nuclei in the oven or the freezer, or any chemical environment, and the nuclear properties will stay the same. That is not true any more.9

Noot 9 van Calvin Smith op Answers-in-Genesis is hetzelfde New Scientist artikel.

Van den Dikkenberg noemt niet AiG als bron, alleen de New Scientist. Om het hele New Scientist artikel te kunnen lezen is een abonnement op de New Scientist nodig, maar de eerste twee alinea’s zijn vrij te lezen. In de tweede alinea staat wat Van den Dikkenberg overneemt (en ook AiG):

Yet that is exactly what Claus Rolfs, a physicist at the Ruhr University in Bochum, Germany, is doing. His dramatic – and controversial – claim is that by encasing certain radioisotopes in metal and chilling them close to absolute zero, it ought to be possible to slash their half-lives from millennia to just a few years. He says it’s time to rewrite defeatist textbooks that insist we cannot alter the pace of radioactivity. “When I was studying physics, my teachers said nuclear properties are independent of the environment – you can put nuclei in the oven or the freezer, or any chemical environment, and the nuclear properties will stay the same,” says Rolfs. “That is not true any more.”

Zouden AiG en Van den Dikkenberg denken dat “encasing certain radioisotopes in metal and chilling them close to absolute zero” “insluiten in metaal en koelen tot het absolute nulpunt”, relevant is voor de omstandigheden tijdens de zondvloed?

(2) Het onderzoek van Rolfs is overgedaan en besproken, en is niet herhaalbaar gebleken. Zie de wikipedia pagina over Claus Rolfs voor het promotie onderzoek van J.R. Goodwin; of zie Stone et al, 2007, On the absence of appreciable half-life changes in alpha emitters cooled in metals to 1 Kelvin and below, Nuclear Physics A 793: 1-19.

Van den Dikkenberg beweert dat wat betreft halfwaardetijd het de vooronderstellingen van de wetenschapper zijn die de uitkomst bepalen. Dit snijdt hout voor creationisten. Voor hen hangt de uitkomst van onderzoek af van hun vooronderstellingen. Maar Van den Dikkenbergs bewering gaat duidelijk niet op voor wetenschappers. Immers, hij voert de niet-creationist Claus Rolfs op die ook dacht aan een variabele halfwaardetijd.

Al met al, Van den Dikkenberg geeft geen grond om te twijfelen aan wat langdurig en uitgebreid onderzoek naar geologische datering heeft opgeleverd.

*******************

https://nl.wikipedia.org/wiki/Radiometrische_datering

https://en.wikipedia.org/wiki/Radiometric_dating

https://www.researchgate.net/publication/379731878_De_betrouwbaarheid_van_geologische_dateringen_De_kracht_van_wederzijdse_bevestiging

https://stratigraphy.org/chart

https://www.newscientist.com/article/mg19225741-100-half-life-heresy-accelerating-radioactive-decay/

https://answersingenesis.org/blogs/calvin-smith/2023/09/25/problems-with-the-dating-game/

je moet op AiG zoeken naar Calvin Smith, en bij Calvin Smith naar zijn blog. Het is blogpost ‘Problems with the dating game’ van 25 september 2023

https://en.wikipedia.org/wiki/Claus_Rolfs

https://www.researchgate.net/publication/222814675_On_the_absence_of_appreciable_half-life_changes_in_alpha_emitters_cooled_in_metals_to_1_Kelvin_and_belowReacties