Boek Van den Dikkenberg (5): paragraaf 22.5 (3)

 

Out-of-place’ fossielen

Van den Dikkenberg omschrijft ‘out-of-place’ fossielen als volgt: “Andere fossielen bevinden zich op een verkeerde plaats in de geologisch kolom. Ze worden ‘out-of-place’ genoemd.”

Hiervan geeft Van den Dikkenberg 13 voorbeelden. De voorbeelden zijn nogal gemengd van aard, en ik zal ze behandelen onder vijf topics.

Topic 2 ‘Why are there still monkeys?’

Topic 3 ‘Hoe zo, out-of-order’’?

Topic 4 ‘Een boom heeft een stam en een kroon’

Topic 5 ‘Een konijn in het Precambrium

Topic 6 ‘ratjetoe’


Topic 2 Why are there still monkeys? Voorbeeld 4

Waarom zijn er nog steeds apen, als de mensen afstammen van de apen?

Waarom waren er nog steeds dinosauriërs, als de vogels afstammen van de dinosauriërs?

Waarom zijn er nog steeds wolven, als de honden afstammen van de wolven?


Het antwoord op de derde vraag zal duidelijk zijn: de honden stammen af van sommige vroegere wolven, en de huidige wolven en de huidige honden hebben ergens een gemeenschappelijke voorouder.

Mensen stammen af sommige vroegere apen, en de huidige mensen en de huidige apen hebben ergens een gemeenschappelijke voorouder. Ook Answers-in-Genesis weet dat dat het antwoord is op de vraag ‘Why are there still monkeys?’, en behandelt de vraag dan ook onder ‘Arguments to avoid’.


Hetzelfde met dinosauriers en vogels. Er zijn veel groepen dinosauriërs. De vogels stammen af van sommige vroege dinosauriërs, en de latere dinosauriërs en de vogels hebben ergens een gemeenschappelijke voorouder – dat kan ook de voorouder van alle dinosauriërs inclusief vogels zijn. Dinosauriërs kwamen voor vanaf 234 miljoen jaar geleden, en de niet-vogel dinosauriërs stierven uit 66 miljoen jaar geleden. Archaeopteryx is de oudst bekende vogel, uit het Late Jura, 150.8 – 148.5 miljoen jaar geleden, en naar bouw een dinosauriër. ( https://www.youtube.com/watch?v=HLO0mQjgSgs  ) Na zo’n 150 miljoen jaar geleden tot 66 miljoen jaar geleden kwamen er zowel vogels als vele niet-vogel dinosauriërs voor.

Figuur 1 Indeling van de dinosauriërs, met de vogels als groep binnen de dinosauriërs. Uit https://www.youtube.com/watch?v=HLO0mQjgSgs video van de creationist Marcus Ross: Dinosaurs, feathers and creation Sinocalliopteryx behoort bij de groep Compsognathidae.

Dus waarom zou iemand het vreemd vinden als een dinosauriër uit een heel andere groep 125 miljoen jaar geleden een vogel heeft gegeten? Dat is 25 miljoen jaar na de eerste vogel.

Van den Dikkenberg vindt het vreemd. In zijn vierde voorbeeld van een ‘out-of-place’ fossiel schrijft hij:

Dinosauriërs zouden de voorouders zijn van vogels. In een maag van een dinosaurus is echter een echte vogel, een confuciusornis, aangetroffen.51

De formulering doet denken aan: “Waarom waren er nog steeds dinosauriërs, als de vogels afstammen van de dinosauriërs?” Dat is een vraag van de categorie die Answers-in-Genesis geschaard heeft onder ‘Arguments to avoid’.

Het gaat om een fossiele Sinocalliopteryx die drie exemplaren van de vogelsoort Confuciusornis had gegeten De oorspronkelijke publicatie is:

Xing et al 2012 Abdominal Contents from Two Large Early Cretaceous Compsognathids (Dinosauria: Theropoda) Demonstrate Feeding on Confuciusornithids and Dromaeosaurids. PLoS ONE 7(8): e44012. doi:10.1371/journal.pone.0044012.

De fossielen komen uit de Yixian Formatie uit het Vroeg Krijt, van ~125.8–124.1 miljoen jaar oud.

Van den Dikkenberg geeft als bron voor voorbeeld 4 in noot 51 op blz 213:

R. Black, 2020, Stomach Contents Preserve Sinocalliopteryx Snacks. https://www.smithsonianmag.com/science-nature/stomach-contents-preserve-sinocalliopteryx-snacks-23453368/

Dat artikel mag zijn bron zijn voor de maaltijden van twee Sinocalliopteryx exemplaren, maar het is niet de bron voor “Dinosauriërs zouden de voorouders zijn van vogels” en voor “echte vogel” – wat “echte vogel” ook betekenen mag. Black noemt Confuciusornis “an archaic bird” – een vogel, die kon vliegen en min of meer een snavel had, maar geen duimvleugeltje, en een anatomie van schedel, handen, poten, staart, ergens tussen Archaeopteryx en een huidige duif. En wat het Smithsonian Magazine betreft is er niets vreemds aan een dino die 125 miljoen jaar geleden een vroege vogel eet.


Figuur 2 Figuur uit Xing et al (2012) en Black, Smithsonian Magazine

Het lijkt erop dat de bron van Van den Dikkenberg voor vogels en dino’s, en ‘echte vogel’ een andere is dan het artikel in noot 51.

Waar heeft Van den Dikkenberg dit voorbeeld dan wel vandaan? Zijn bron hiervoor zal zijn het al eerder genoemde artikel https://creation.com/fossils-out-of-order . Dit artikel heeft de titel ‘Are there out-of-sequence fossils that are problematic for evolution?’, en in de paragraaf ‘Lots of inconvenient fossils’ staat:

Dinosaurs are supposed to have evolved into birds. But Confuciusornis was a true beaked bird that pre-dates the ‘feathered’ dinosaurs that it allegedly came from. It also has been found in the stomach of a dinosaur.”

De tekst bij Van den Dikkenberg is net niet letterlijk vertaald: de ‘feathered dinosaurs’ ontbreken:

Dinosauriërs zouden de voorouders zijn van vogels. In een maag van een dinosaurus is echter een echte vogel, een confuciusornis, aangetroffen51.”

Doorklikken bij de website https://creation.com/fossils-out-of-order geeft; https://creation.com/3-birds-in-a-dinosaur, een artikel met de titel: “Amazing preservation: Three birds in a dinosaur!”en de ondertitel:

Did dinos give rise to birds? No—they ate them”.

Daarin staat oa:

And as this is not the first dinosaur discovered with bird remains in its belly, where does that leave the millions-of-years dino-to-bird scenario?”

- de “Why are there still monkeys?” vraag.

Een andere mogelijke bron is https://creation.com/dinos-ate-birds , een artikel met de titel “Dinosaurs ate birds”, van dezelfde auteur. Hier vinden we weer:

recent discoveries of the contents of dinosaur stomachs pose a gut-wrenching challenge to the idea that dinosaurs gave rise to birds.”,

met weer de “Why are there still monkeys?” vraag. Verder zegt dit artikel over Confuciusornis:

Confuciusornis can in no way be considered ‘primitive’ compared to ‘modern’ birds”.

Dat betekent dat de schrijver op creation.com niets nagekeken heeft over Confuciusornis.

Misleidend genoeg zegt https://creation.com/fossils-out-of-order

“… Confuciusornis was a true beaked bird that pre-dates the ‘feathered’ dinosaurs that it allegedly came from”.

Geen sprake van ‘allegedly came from’: alleen creation.com zegt dat vogels af zouden stammen van latere dino’s met veren als Velociraptor en Deinonychus, maar evolutiebiologen hebben dat nooit gezegd. Een indeling als in figuur 1 leidt tot een evolutionaire hypothese over verwantschap, maar zo’n indeling interpreteren als afstamming is gewoon fout.

Answers-in-Genesis maakt dezelfde fout in https://answersingenesis.org/fossils/fossil-record/disharmonious-fossils/ . Ook AiG geeft Sinocalliopteryx en de opgegeten Confuciusornis, en zegt:

An essentially modern bird should not have been found there, according to the evolutionary timeline.”

Confuciusornis is niet ‘an essentially modern bird’, maar heeft een archaisch skelet. En de ‘evolutionary timeline’ voor vogels begon zo’n 25 miljoen jaar eerder.

***************

https://answersingenesis.org/creationism/arguments-to-avoid/if-humans-evolved-from-apes-why-do-apes-exist-today/

https://creationismeweersproken.blogspot.com/2024/05/dinos-met-veren-in-weet-magazine-83-2.html

https://www.youtube.com/watch?v=HLO0mQjgSgs

Xing L, Bell PR, Persons WS IV, Ji S, Miyashita T, et al. (2012) Abdominal Contents from Two Large Early Cretaceous Compsognathids (Dinosauria: Theropoda) Demonstrate Feeding on Confuciusornithids and Dromaeosaurids. PLoS ONE 7(8): e44012. doi:10.1371/journal.pone.0044012

https://en.wikipedia.org/wiki/Yixian_Formation

R. Black, 2020, Stomach Contents Preserve Sinocalliopteryx Snacks. https://www.smithsonianmag.com/science-nature/stomach-contents-preserve-sinocalliopteryx-snacks-23453368/

https://creation.com/fossils-out-of-order

https://creation.com/3-birds-in-a-dinosaur

https://creation.com/dinos-ate-birds

https://en.wikipedia.org/wiki/Confuciusornis

https://answersingenesis.org/fossils/fossil-record/disharmonious-fossils/


Reacties