Boek Van den Dikkenberg (1): Algemeen

In februari 2024 kwam het boek ‘De werken van zijn handen: een kritisch commentaar op theïstische evolutie’ van Bart van den Dikkenberg uit. Bart van den Dikkenberg is redacteur wetenschap bij het Reformatorisch Dagblad. De website oorsprong.info van Jan van Meerten noemde het verschijnen van dit boek ‘een belangrijke mijlpaal’. Gezien de titel, de achtergrond van de auteur en de aanbeveling op oorsprong.info leek dit een boek met een voorspelbare inhoud. Het is duidelijk dat de natuurwetenschap – astronomie, geologie, biologie – en een letterlijke opvatting van Genesis 1-11 niet samengaan. Dat is bekend. Ook is bekend dat de letterlijke opvatting van Genesis:1-11 tot afwijzing van de genoemde natuurwetenschappen leidt onder leden van de bevindelijke kerken. Ook is bekend dat elke wetenschappelijke argumentatie daar in een vacuum verdwijnt. Ook is bekend dat elke andere theologie zonder een letterlijke opvatting van Genesis:1-11 anathema is bij de bevindelijke kerken: met name de zg theïstische evolutie – een wat misplaatste naam voor een theologische stroming die evolutie en geloof samen wil laten gaan. Dus, waarom zou ik dit lezen?

Omslag boek Van den Dikkenberg 

Tot ik op oorsprong.info een recensie van dit boek zag, overgenomen uit ‘De Wachter Sions’: https://oorsprong.info/zijn-degenen-die-vasthouden-aan-gods-woord-niet-meer-van-deze-tijd-bespreking-van-de-werken-van-zijn-handen/ . ‘De Wachter Sions’ is het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Dr. W. Verboom zei in zijn recensie: ‘Ongeveer de helft van het boek omvat een zeer gedegen beschrijving van de theorieën en meningen, maar ook de weerleggingen ervan, van een groot aantal wetenschappers uit verschillende disciplines.’ ‘Ieder die meer wil weten over bijvoorbeeld de nevelhypothese, de Haeckels-recapitulatietheorie, atavismen, enz. kan hier terecht’. “Zeer gedegen”: dat klonk vrij veelbelovend. Misschien was dit het eerste anti-evolutie boek waarvan de schrijver de moeite gedaan had eerst iets over evolutie te weten? De moeite genomen had om een evolutiebiologie leerboek te lezen? Geen enkele anti-evolutie schrijver van bekende Nederlandse boeken heeft dit ooit gedaan.

Dus ik kocht het boek: het is niet helemaal weggegooid geld, want het biedt inzicht in de belevingswereld en motivatie van schrijver en achterban. Met name de eerste drie zinnen van de Verantwoording (blz 9) zijn verhelderend. Het blijkt dat dit boek ontstond naar aanleiding van een vraag van het Deputaatschap Onderwijs, Opvoeding en Catechese van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Er zou een brochure moeten komen over theïstische evolutie. Van den Dikkenberg vervolgt met: “De noodzaak om jongeren op Bijbelse gronden voor te lichten over de dwaling die vandaag zijn duizenden verslaat is overduidelijk”. De ‘dwaling’ is theïstische evolutie. ‘Duizenden verslaan’ komt van 1 Samuel 18: 11 “Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden!” - en de implicatie lijkt te zijn dat de ongelovigen weliswaar succes hebben, maar dat de gelovigen zullen triomferen.

Veel van dit boek is theologie: de hoofdstukken 24-45, ongeveer de helft van de 400 bladzijden. De hoofdstukken 1 t/m 8 bieden algemeenheden, 9 t/m 12 astronomie, 13 t/m 16 ontstaan van het leven en celbiologie.

In de inleiding staat dat de hoofdstukken 17 t/m 23 gaan over evolutiebiologie. Daar zal ik mij bij het bespreken van dit boek op richten. De vraag is hoeveel Bart van den Dikkenberg van evolutiebiologie zou weten, en waar hij zijn informatie vandaan haalt. Heeft hij ooit een evolutiebiologieboek gelezen? Leest hij de primaire wetenschappelijke literatuur? Of vaart hij blind op creationisten?

Ik schrijf commentaar op de hoofdstukken 17 t/m 23, of tenminste op delen ervan, en niet op de volgorde van Van den Dikkenberg. Eerst komt er nog een noodzakelijke post over tijd. Voor de eigenlijke bespreking begin ik bij paragraaf 22.5.

***********************

Bart van den Dikkenberg, 2024. De werken van zijn handen: een kritisch commentaar op theïstische evolutie. Uitgeverij de Banier . ISBN 9 78908 189648..

https://oorsprong.info/zijn-degenen-die-vasthouden-aan-gods-woord-niet-meer-van-deze-tijd-bespreking-van-de-werken-van-zijn-handen/Reacties

 1. Uit jouw blog is mij niet helemaal duidelijk geworden of Van den Dikkenberg een Young Earth Creationist is? Ik vermoed van wel, klopt dit?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bart van den Dikkenberg noemt zichzelf een 'scheppingsgelovige'. Volgens hem is dat iets anders dan een YEC, omdat hij niet aan wetenschappelijk werk op grond van Genesis 1 zou hechten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "Bart van den Dikkenberg noemt zichzelf een 'scheppingsgelovige'."
  Ben benieuwd hoe oud de aarde, zonnestelsel, heelal is volgens Dikkenberg.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. 6000 jaar of zo. Ik zie het verschil tussen 'scheppingsgelovige' en 'Yec' niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wanneer iemand een dermate extreem wereldbeeld heeft, vraag ik me af of hij het heliocentrisch wereldbeeld van Copernicus ook verwerpt ten gunste van het geocentrisch wereldbeeld. Immers het heliocentrisch wereldbeeld heeft lange tijd op op de Index van verboden boeken van de katholieke kerk gestaan omdat het in strijd was met de Bijbel. Staat de aarde nog steeds in het centrum van het universum?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nee. In feite wijdt Van den Dikkenberg een aantal blz aan dit geval: hij betoogt dat de overgang naar heliocentrisme niet alls voorbeeld voor het aanvaarden van evolutie kan dienen. Voor zijn denkwereld, zie https://oorsprong.info/briefwisseling-tussen-dr-rene-fransen-en-ir-bart-van-den-dikkenberg-over-theistische-evolutie-een-overzicht/

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten